UsII-39/22 od 9. ožujka 2022.

KLASA: 21/972
UsII-39/22 od 9. ožujka 2022.
Zajednica ponuditelja - Izjava o stavljaju resursa na raspolaganje - Članak 274. 277., 390. ZJN 2016

Prema točki 6.2.3. DON-a, ako se gospodarski subjekt oslanja na sposobnost drugih subjekata mora dokazati naručitelju da će imati na raspolaganju potrebne resurse za izvršenje ugovora, primjerice prihvaćanjem obveze drugih subjekata da će te resurse staviti na raspolaganje gospodarskom subjektu. Sud u cijelosti prihvaća tuženikovo tumačenje navedene točke DON-a kao i sadržaja ponude odabrane zajednice ponuditelja odnosno ESPD obrazaca za svakog člana odabrane zajednice ponuditelja u dijelu koji se odnosi na resurse pojedinog člana zajednice ponuditelja i njihovo stavljanje na raspolaganje zajednici ponuditelja. Pritom valja naglasiti da su u predmetnom postupku javne nabave članovi odabrane zajednice ponuditelja izrazili namjeru sudjelovanja u postupku javne nabave kao dio zajednice te su predajom ponude, kao zajednica ponuditelja, pristali i na međusobno dijeljenje resursa kojima raspolažu, odnosno stavljanje na raspolaganje zajednici resursa koji su potrebni za ispunjavanje uvjeta iz DON-a te izvršavanje predmeta nabave.

Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu