UsII-241/21 od 18. kolovoza 2021.

KLASA: 21/391

UsII-241/21 od 18. kolovoza 2021.
 
Tehnička i stručna sposobnost - Sudjelovanje u izvršenju predmeta nabave – Sudjelovanje stručnjaka u pružanju usluga za koje se sposobnost traži – „Dostatno“ sudjelovanje (pravni standard iz članka 390. st.2. ZJN 2016) – Članak 390. stavak 2. ZJN 2016
 
Uzimajući u obzir vrijednost usluga projektiranja u ukupnoj vrijednosti ponude (3,04%), činjenicu da je referenca ustupljena za usluge projektiranja te da spomenuti gospodarski subjekt sudjeluje u izvršenju ugovora kroz tehničkog stručnjaka 2 Projektanta građevinske struke, a usluge projektiranja se zapravo i sastoje od projektiranja koje obavlja fizička osoba  - projektant, odnosno uzimajući u obzir suštinsku ulogu stručnjaka projektanta građevinske struke u obavljanju usluge projektiranja tuženik ocjenjuje da je naručitelj postupio sukladno ZJN 2016 kada je utvrdio da je odabrani ponuditelj dokazao tehničku i stručnu sposobnost odnosno kada je ocijenio da je sudjelovanje gospodarskog subjekta Schimetta u izvršenju ugovora na način da stavlja na raspolaganje tehničkog stručnjaka 2 projektanta građevinske struke te da se njegovo sudjelovanje u dijelu predmeta nabave koji se odnosi na projektiranje procijenjuje vrijednosno na iznos od 9,09% stavke projektiranja u predmetnoj ponudi ne može smatrati zanemarivim sudjelovanjem u pružanju usluge za koju se predmetno iskustvo tražilo. Ovaj Sud u cijelosti prihvaća tuženikovo obrazloženje te ocijenjuje razloge tužbe u tom dijelu neosnovanima.


Poveznica na Rješenje 

Poveznica na Presudu