UsII-230/21 od 18. kolovoza 2021.

KLASA: 21/391

UsII-230/21 od 18. kolovoza 2021.
 
Podugovaratelj oslanjač – Sudjelovanje u izvršenju ugovora – Dostatni dio  (s obzirom na vrstu i značaj radova te vrijednost referenci) - Članak 390. ZJN 2016
 
Prema podacima u spisu predmeta nije sporno da je tužitelj u ponudi kao podugovaratelja naveo gospodarski subjekt Strabag Epito Kft koji će izvršavati samo dio stavke 3. Ostali građevinski obrtnički i instalaterski radovi (Tablica raspodjele radova). Također je utvrđeno da vrijednost navedene stavke iznosi 61,452.516,40 kn od čega navedeni podugovaratelj će izvoditi radove u vrijednosti 300.000,00 kn odnosno svega 0,30% ukupne vrijednosti ponude tužitelja. Nadalje iz činjenica utvrđenih u postupku proizlazi da se tužitelj radi dokazivanja prethodnog iskustva koji je propisan kao tehnička i stručna sposobnost u točki 4.3.1. a) DON-a oslonio na gospodarski subjekt Strabag Epito Kft, a radi ispunjavanja uvjeta propisanih člankom 390. stavkom 2. ZJN 2016. U pojašnjenju ponude tužitelj nije naveo nikakve nove činjenice odnosno nije dokazao da će gospodarski subjekt Strabag Epito Kft na čiju sposobnost se oslonio u cijelosti radi dokazivanja referenci (tehničke stručne sposobnosti) ujedno i izvoditi radove za koje je svoju sposobnost ustupio tužitelju u smislu navedenog članka.
Premda zakon izričito ne propisuje količinu radova koja treba biti izvršena da bi se ispunio uvjet iz ZJN 2016., ovaj Sud prihvaća zaključak tuženika da u konkretnom slučaju tužitelj oslanjajući se na gospodarskog subjekta koji ustupa obje reference za dokazivanje uspješno izvedenih radova, sudjeluje u izvršenju predmeta nabave u dijelu koji se odnosi na radove u zanemarivom udjelu a pritom imajući u vidu vrstu i važnost radova koji se trebaju obavljati te vrijednost referenci koje je predmetni gospodarski subjekt ustupio tužitelju takvo sudjelovanje je nerazmjerne vrijednosti i značaju referenci koje ustupa.
Prema ocjeni ovoga Suda tuženik je u konkretnom slučaju pravilno postupio kada je prihvatio argumentaciju naručitelja da tužitelj oslanjajući se na iskustvo gospodarskog subjekta čije sudjelovanje u njegovoj ponudi je iznimno nerazmjerne vrijednosti i značaju referenci koje ustupa za dokazivanje tehničke i stručne sposobnosti. Pritom činjenica da gospodarski subjekt ustupa i inženjera gradilišta građevinske struke sama po sebi nije dovoljna za ocjenu da je ponuda usklađena sa uvjetima iz članka 390. stavka 2. ZJN 2016. Naime, i prema ocjeni ovoga Suda obzirom na sve podatke spisa razvidno je da značaj i vrijednost sudjelovanja gospodarskog subjekta Strabag Epito Kft nisu dostatni odnosno nerazmjerno su mali obzirom na važnost i vrijednost ustupljenih referenci kao i vrstu, vrijednost i značaj radova koje se imaju izvršiti u okviru konkretnog ugovora o javnoj nabavi.Poveznica na Rješenje 

Poveznica na Presudu