Osnove za isključenje

Osnove za isključenje – Porezni dug – Neznatni iznos – Članak 252. ZJN 2016
Obvezne osnove za isključenje- Porez- Dohvat- Ugovor o obročnoj otplati odgođenog duga- Članak 252. ZJN 2016
Osnove za isključenje – Porezni dug – Gospodarski subjekti s poslovnim nastanom izvan RH – Izjava o nepostojanju dospjelih poreznih obveza – Članak 252., 265. ZJN 2016
 
Kriterij za odabir ponude – Iskustvo stručnjaka – Ozbiljno pogrešno prikazivanje činjenica pri dostavi podataka potrebnih za provjeru odsutnosti osnova za isključenje ili za ispunjenje kriterija za odabir  gospodarskog subjekta – Članak 285., 254. ZJN 2016
 
Osnove za isključenje – Porezni dug – Pojašnjenje – Očitovanje Porezne uprave – Članak 252., 263., 293., 265. ZJN 2016
 
Potvrda porezne uprave – Ažurirani popratni dukument – Porezni dug – Članak 252., 263. ZJN 2016
Obvezne osnove za isključenje - Porezni dug - Članak 252., 262., 265. ZJN 2016

 
Osnove za isključenje – Porezni dug – Pojašnjenje – Potvrda porezne uprave (Finska)  - Članak 252. ZJN 2016
 
Obvezne osnove za isključenje – Nekažnjavanje – Dohvat – Ažurirani popratni dokumenti – Članak 251., 263. ZJN 2016
Osnova za isključenje – Nekažnjavanje – Europska potvrda o nekažnjavanju (ECRIS) - Članak 251. ZJN 2016
Ostale osnove za isključenje – Značajni ili opetovani nedostaci tijekom provedbe bitnih zahtjeva iz prethodnog ugovora – Članak 254. stavak 1. točka 7. ZJN 2016
Obvezni razlozi za isključenje- Porez- Članak 252. ZJN 2016- Članak 263. ZJN 2016
Obvezni razlozi za isključenje- Porez- Izjava o prijeboju- Pretplata- Članak 252. ZJN 2016
Osnova za isključenje – Porezni dug – Pretplata davanja – Članak 252. ZJN 2016
Dohvat iz porezne evidencije – Traženje ažuriranih popratnih dokumenata – članak 263. ZJN 2016
Osnova za isključenje – Porezni dug – Pretplata davanja – Članak 252. ZJN 2016

 
Značajni ili opetovani nedostaci tijekom provedbe bitnih zahtjeva iz prethodnog ugovora – Načelo proporcionalnosti – Članak 254. stavak 1. točka 7. ZJN 2016
Značajni ili opetovani nedostaci tijekom provedbe bitnih zahtjeva iz prethodnog ugovora – Načelo proporcionalnosti – Članak 254. stavak 1. točka 7. ZJN 2016

E-certis-Pravno relevantni dokazi-Osnove za isključenje-Članak 251. ZJN 2016


 
Profesionalni propust – Osnova za isključenje- Članak 254. ZJN 2016
 
Obvezne osnove za isključenje - Izjava o nekažnjavanju - Nadopuna ili objašnjenje - Članak 262. stavak 2. ZJN 2016
Ostale osnove za isključenje - Značajni ili opetovani nadostaci tijekom provedbe bitnih zahtjeva iz prethodnog ugovora o javnoj nabavi - Teški profesionalni propust - Članak 254. ZJN 2016
 
Ostale osnove za isključenje - Značajni ili opetovani nadostaci tijekom provedbe bitnih zahtjeva iz prethodnog ugovora o javnoj nabavi - Prijevremeni raskid ugovora - Mjere samokorigiranja - Dokazivanje pouzdanosti - Članak 254. ZJN 2016 - Članak 255. ZJN 2016