UsII-274/19 od 12. lipnja 2019.


KLASA: 19/215

UsII-274/19 od 12. lipnja 2019.

Profesionalni propust – Osnova za isključenje- Članak 254. ZJN 2016

Pogrešna je tvrdnja tužitelja da se prema sadržaju ESPD obrasca nije tražio podatak o postojanju profesioinalnog propusta, odnosno da utvrđena povreda prava tržišnog natjecanja ne predstavlja profesionalni propust. Pojmovi poslovnog prekršaja i poslovnog propusta su jednoznačni, što nadalje znači da pojam teškog poslovnog prekršaja koji se koristio u ESPD obrascu, a koji koristi i Direktiva, predstavlja pojam teški profesionalni propust iz ZJN 2016. Slijedom navedenog, pravilan je zaključak tuženika da je tužitelj bio dužan navesti i podatke o profesionalnom propustu, a da postojanje Odluke Komisije za zaštitu tržišnog natjecanja Helenske Republike od 10. ožujka 2017. predstavlja profesionalni propust na strani tužitelja.

Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu