UsII-226/20 od 15. srpnja 2020.

KLASA: 20/139

UsII-226/20 od 15. srpnja 2020.

Ostale osnove za isključenje – Značajni ili opetovani nedostaci tijekom provedbe bitnih zahtjeva iz prethodnog ugovora – Članak 254. stavak 1. točka 7. ZJN 2016

Tužitelj je sa naručiteljem imao zaključen ugovor u kojem je rok bitan sastojak ugovora, koji radovi su se trebali dovršiti u roku od 6 mjeseci od uvođenja u posao pa s obzirom da radovi nisu izvršeni u zadanom roku taj ugovor je raskinut ex lege. Ovu bitnu činjenicu tužitelj žalbenim, a niti tužbenim navodima nije doveo u sumnju, već zapravo smatra da se naručitelj trebao pozvati na točku 3., a ne na točku 7. članka 254. ZJN 2016, što nije odlučno za drugačije rješenje u ovoj upravnoj stvari. Kraj nesporne činjenice da tužitelj nije poštivao rok kao bitan sastojak ugovora za dovršetak radova u ranijem odnosu sa naručiteljem, nije bilo realno za očekivati da će mu u ovom postupku naručitelj pokloniti povjerenje.


Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu