UsII- 101/19 od 14. ožujka 2019.

KLASA: 18/456
 
UsII- 101/19 od 14. ožujka 2019.
 
Ostale osnove za isključenje - Značajni ili opetovani nadostaci tijekom provedbe bitnih zahtjeva iz prethodnog ugovora o javnoj nabavi - Teški profesionalni propust - Članak 254. ZJN 2016
 
Sud utvrđuje da u konkretnom slučaju ne postoje okolnosti koje bi upućivale na zaključak da je Vodoprivreda Vinkovci d.d. Vinkovci pokazala značajne ili opetovane nedostatke tijekom provedbe bitnih zahtjeva iz prethodnog ugovora o javnoj nabavi čija bi posljedica bila prijevremeni raskid tog ugovora, naknada štete ili druga slična sankcija a što bi na temelju članka 254. stavka 1. točke 7. ZJN 2016 mogao biti razlog za njegovo isključenje iz predmetnog postupka javne nabave.
 
Sud smatra da okolnosti u vezi s izvršenjem ugovora od 7. srpnja 2017. nisu takve da bi se na temelju njih moglo zaključiti da je gospodarski subjekt Vodoprivreda Vinkovci d.d. Vinkovci kriv za teški profesionalni propust koji dovodi u pitanje njegov integritet, prije svega zbog činjenice što je naručitelj smatra ugovor u cijelosti ispunjenim jer su radovi izvedeni u cijelosti,  a manji kvalitativni nedostaci uklonjeni u zadanom roku te je potvrđena ukupna kvaliteta izvedenih radova sukladno ugovoru.  Sud pritom ima umu i to da prema uvodnoj izjavi broj 101. sadržanoj u Preambuli Direktive, pozornost treba posvetiti načelu razmjernosti koje bi samo u  iznimnim okolnostima dopuštalo isključenje gospodraskog subjekta zbog manjih nepravilnosti.


Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu