UsII-216/19 od 31. svibnja 2019.


KLASA: 19/92

UsII-216/19 od 31. svibnja 2019.

E-certis-Pravno relevantni dokazi-Osnove za isključenje-Članak 251. ZJN 2016
 
Ovaj Sud nalazi da se osporeno rješenje ne može ocijeniti nezakonitim iz razloga na koje tužitelj upire u tužbi. To stoga jer je tuženik svoju odluku utemeljio na činjenicama koje su u postupku pravilno i potpuno utvrđene, nakon čega je, pravilnom primjenom relevantnih odredbi ZJN 2016, osnovano zaključio da je odabrani ponuditelj dostavio pravnorelevantne dokaze kojima je dokazao nepostojanje osnove za isključenje u smislu članka 251. ZJN 2016.

Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu