UsII-580/19 od 19. prosinca 2019.

KLASA: 19/893


UsII-580/19 od 19. prosinca 2019.
 
Osnova za isključenje – Porezni dug – Pretplata davanja – Članak 252. ZJN 2016
 
Prema ocjeni Suda tužena je pogrešno i nepotpuno utvrdila činjenično stanje te je stoga na tako pogrešno i nepotpuno činjenično stanje pogrešno primijenila materijalno pravo. Naime, tužitelj je uz tužbu dostavio potvrdu o stanju računa tužitelja na dan 19. srpnja 2019. prema kojem ne postoji porezni dug tužitelja, već je tužitelj na dan provjere naručitelja bio u pretplati davanja prema RH u ukupnom iznosu od 7.351,44 kn, a ne kako je to pogrešno utvrđeno u postupku, da je imao dug prema RH u iznosu od 1.029,63 kn.
Nije točno da u konkretnoj situaciji nije mogao uz tužbu priložiti navedeni dokaz o stanju računa poreznog obveznika na dan 19. srpnja 2019., budući da je upravo tužena poništila odluku o odabiru iz razloga postojanja osobito bitne povrede postupka javne nabave. Naime, tužitelj je tek nakon primitka rješenja tužene kojim je tužena utvrdila da je počinjena osobito bitna povreda postupka javne nabave te da je naručitelj trebao isključiti ponuditelja zbog postojanja poreznog dugovanja saznala za razloge poništenja odluke o odabiru te ranije nije niti mogla znati za razloge poništenja odluke o odabiru i stoga je tek nakon zaprimanja rješenja tužene, uz tužbu, mogla dostaviti navedeni dokaz.Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu