UsII-276/20 od 15. rujna 2020.

KLASA: 20/502

UsII-276/20 od 15. rujna 2020.
 
Obvezne osnove za isključenje  - Porezni dug – Članak 252., 262., 265. ZJN 2016
 
Postupak javne nabave koji je sam po sebi strogo formalan postupak, ne daje mogućnost tumačenja priloženih dokumenata drukčije nego je navedeno u dokumentaciji, radi jednakog tretmana svih ponuditelja pa je naručitelj odnosno tuženik pravilno utvrdio da tužitelj nije ispunio uvjet iz članka 252. ZJN 2016.

Poveznica na Rješenje 

Poveznica na Presudu