UsII-107/21 od 14. travnja 2021.

KLASA: 21/80

UsII-107/21 od 14. travnja 2021.

Osnove za isključenje – Porezni dug – Neznatni iznos – Članak 252. ZJN 2016

U odnosu na navode tužitelja da je na dan 24. prosinca 2020. član odabrane zajednice ponuditelja Gebruder d. o. o. iz Bizovca imao nepodmireno dugovanje u iznosu od 3,32 kune valja navesti da ovaj sud u cijelosti prihvaća stajalište Državne komisije da se radi o neznatnom iznosu duga za koji bi isključenje ponuditelja iz postupka javne nabave predstavljalo nesrazmjernu sankciju u odnosu na iznos duga o kojem je riječ. Pri tom Državna komisija pravilno ukazuje na načelo razmjernosti koje predstavlja jedno od osnovnih načela javne nabave koje su prema odredbi članka 4. ZJN 2016 naručitelji dužni poštivati u primjeni tog zakona u odnosu na sve gospodarske subjekte. U predmetnom slučaju se radi o dugu po osnovi kamata koje je Porezna uprava obračunala gospodarskom subjektu i koji on nije mogao predvidjeti, time da je taj gospodarski subjekt istovremeno po drugim stavkama bio u preplati u daleko većem iznosu pa se doista ne može zaključiti da taj gospodarski subjekt ne ispunjava svoje obaveze plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, kako je to propisano odredbom članka 252. ZJN 2016 na koju ukazuje tužitelj. Ovdje još valja dodati da prema odredbi članka 150. OPZ-a Porezna uprava po službenoj dužnosti otpisuje dug koji na dan 31. prosinca tekuće godine ne prelazi iznos od 10 kuna što također doprinosi stajalištu da se radi o minornom dugu, kako je to pravilno ocijenila Državna komisija. 21. Sve navedeno, suprotno stajalištu tužitelja, nije u suprotnosti sa stajalištem da je postupak javne nabave strogo formalni postupak i ne radi se o nepoštivanju formalnosti postupka javne nabave. Po ocjeni ovog suda, u predmetnom slučaju bi se isključenjem ponuditelja iz postupka javne nabave zbog duga od 3,32 kune kamata koji dug nije očekivao ni mogao predvidjeti, radilo o pretjeranom formalizmu koji bi doveo do objektivno neopravdanog ishoda te imao za posljedicu povredu prava i pravnih interesa odabranog ponuditelja, koja je ovaj sud dužan štititi (čl. 2. st. 1. ZUS-a).

Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu