UsII-577/19 od 9. siječnja 2020.

KLASA: 19/844

UsII-577/19 od 9. siječnja 2020.

Dohvat iz porezne evidencije – Traženje ažuriranih popratnih dokumenata – Članak 263. ZJN 2016

Sud je utvrdio da je osporeno rješenje donijeto u pravilno provedenom upravnom postupku te na temelju potpuno i pravilno utvrđenog činjeničnog stanja uz pravilnu primjenu materijalnog prava.
Potvrda Porezne uprave koju je naručitelj naknadno pribavio pribavljena je protivno odredbi članka 263. ZJN 2016. Pored toga ta potvrda ne potvrđuje da je tužitelj na dan 26. srpnja 2019. platio sve dužne poreze i doprinose. Činjenica što su porezi i doprinosi plaćeni na dan 1. kolovoza 2019. nije odlučna.Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu