UsII-380/20 od 4. prosinca 2020.

KLASA: 20/682

UsII-380/20 od 4. prosinca 2020.

Kriterij za odabir ponude – Iskustvo stručnjaka – Ozbiljno pogrešno prikazivanje činjenica pri dostavi podataka potrebnih za provjeru odsutnosti osnova za isključenje ili za ispunjenje kriterija za odabir  gospodarskog subjekta – Članak 285., 254. ZJN 2016
 
Razlozi i uvjeti za isključenje propisani su odredbama članka 251. do 255. ZJN 2016 i Sud nalazi da niti jedan od zakonom navedenih razloga ne postoji u konkretnom slučaju, a dokumentacijom o nabavi nije, kao tražena referenca, navedeno da se iskustvo stručnjaka traži na registriranom nepokretnom koluturnom dobru pa se podaci u životopisu, koji se odnose na tu građevinu ne mogu smatrati povredom obveze prikazivanja činjenica pri dostavi podataka potrebnih za provjeru odsutnosti osnova za isključenje ili za ispunjenje kriterija za odabir  gospodarskog subjekta.

Poveznica na Rješenje 

Poveznica na Presudu