UsII-563/19 od 19. prosinca 2019.

KLASA: 19/815

UsII-563/19 od 19. prosinca 2019. 

Značajni ili opetovani nedostaci tijekom provedbe bitnih zahtjeva iz prethodnog ugovora – Načelo proporcionalnosti – Članak 254. stavak 1. točka 7. ZJN 2016
 
Razlozi koje je tužitelj naveo u zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda, a koji se odnose na 17 dana zakašnjenja u izvedbi radova za izvršenje prvog ugovora i neizvršenih, a naplaćenih radova iz drugog ugovora u iznosu koji nije nedvojbeno utvrđen ne predstavlja nedostatke kakve ima u vidu odredba Zakona zbog kojih bi bilo zakonske osnove isključiti ponuditelja iz predmetnog postupka.

Upravo zbog težine sankcije za isključenje zbog ovog fakultativnog razloga za isključenje naručitelj kod ocjene postupanja ponuditelja koji su osnov za njegovo isključenje treba osobitu pozornost posvetiti načelu razmjernosti, što nadalje znači da razlog za isključenje po svojim razmjerama treba odgovarati propisanoj sankciji za isključenje, što konkretno nije slučaj.

Dokazi koji prileže spisu predmeta i na koje se poziva tužitelj ne dokazuju da su počinjeni značajni ili opetovani nedostaci tijekom provedbe bitnih zahtjeva iz dva prethodna ugovora čija je posljedica bila prijevremeni raskid ugovora, naknada štete ili druga slična sankcija, pa Sud prihvaća pravilnim ocjenu tuženika da naručitelj nije dokazao da su u konkretnom slučaju za isključenje ispunjene sve zakonom propisane pretpostavke iz odredbe članka 254. stavka 1. točke 7. ZJN 2016.
Sud ističe da bi manje nepravilnosti samo u iznimnim okolnostima mogle dovesti do isključenja, odnosno da ponovljeni slučajevi manjih nepravilnosti mogu dati povod sumnji u pouzdanost gospodarstvenika koja može opravdati njegovo isključenje, dakle, moralo bi se raditi o višekratnom kontinuiranom ponašanju gospodarstvenika pri izvršenju ugovora,  a iz utvrđenog činjeničnog stanja ne proizlazi da bi se radilo o takvom ponašanju.


Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu