UsII-196/20 od 9. srpnja 2020.

KLASA: 20/293

UsII-196/20 od 9. srpnja 2020.

Obvezni razlozi za isključenje- Porez- Izjava o prijeboju- Pretplata- Članak 252. ZJN 2016

Sud ne prihvaća stajalište tuženika da naručitelj svoju ocjenu o postojanju poreznog duga može temeljiti jedino na potvrdi porezne uprave.
Obveza iz poreznodužničkog odnosa može prestati prijebojom pod uvjetima koje propisuje Zakon o obveznim odnosima jer Opći porezni zakon ne sadrži odredbu prema kojoj bi obveza iz poreznodužničkog odnosa mogla prestati isključivo pod uvjetom da nadležno porezno tijelo prihvati izjavu o prijeboju.


Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu