UsII-386/20 od 27. studenog 2020.

KLASA: 20/696

UsII-386/20 od 27. studenog 2020.
 
Potvrda porezne uprave – Ažurirani popratni dukument – Porezni dug – Članak 252., 263. ZJN 2016
 
Potvrda o postojanju duga po osnovi javnih davanja pribavljena je kao ažurirani popratni dokument sukladno odredbi članka 263. stavak 1. ZJN-a odnosno članka 20. stavka 1. Pravilnika prije donošenja odluke te je neosnovan prigovor tužitelja kako je navedeno trebalo dostaviti do trenutka otvaranja ponuda, jer to ne proizlazi iz naprijed navedenih odredbi.
Spisu prileži potvrda Ministarstva financija, Porezne uprave, Područnog ureda Gospić, Ispostave Gospić, KLASA: 034-04/20-10/1786, URBROJ: 513-07-09-01-20-2 od 11. kolovoza 2020., pribavljena u postupku donošenja sporne odluke o odabiru, iz koje proizlazi naprijed navedeno utvrđenje. Također prileži dopis istog javnopravnog tijela KLASA: 410-01/20-01/220., URBROJ: 513-07-09-01/20-2 od 29. rujna 2020., pribavljen u postupku odlučivanja o žalbi tužitelja na odluku o odabiru, iz kojeg proizlazi da je uvidom u informacijski sustav Porezne uprave utvrđeno da je tužitelj na dan 11. kolovoza 2020. imao duga s osnove javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Porezna uprava.
Potvrda o nepostojanju duga po osnovi javnih davanja je izdana 4. rujna 2020., dakle nakon donošenja odluke o odabiru, pa ne dovodi u sumnju njezinu zakonitost. Odluka tuženice od 1. listopada 2018., koju tužitelj navodi u tužbi, također ne dovodi u sumnju zakonitost osporenog rješenja, jer se u tom predmetu radilo o postojanju kontradiktornih podataka o dugu te je u žalbenom postupku razjašnjeno da dug ne postoji, o čemu se u konkretnom slučaju ne radi.Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu