UsII-167/20 od 7. srpnja 2020.

KLASA: 20/176

UsII-167/20 od 7. srpnja 2020.

Obvezni razlozi za isključenje- Porez- Članak 252. ZJN 2016- Članak 263. ZJN 2016

Naručitelj je kroz Modul „Dohvat iz registra“ pribavio potvrdu Porezne uprave kojom se potvrđuje da tužitelj duguje određeni iznos javnih davanja koji se odnose na obveze plaćanja poreza i prireza na dohodak te doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, slijedom čega je naručitelj sukladno članku 252. ZJN 2016 i odredbi dokumetnacije o nabavi u ovom predmetu imao osnovu da tužitelja isključi iz postupka javne nabave.
Navedeno ni uz žalbu ni uz tužbu dostavljena dokumentacija ne dovodi u sumnju (JOPPD obrasci, potvrde o provedenim transakcijama banke, knjigovodstvne kartice).
Kako je naručitelj pribavio potvrdu Porezne uprave kroz navedeni Modul, to nije morao dostavu iste potvrde tražiti od tužitelja sukladno članku 263. stavak 1. ZJN 2016.
Nisu osnovani tužbeni navdi da bi tuženik (DKOM) u žalbenom postupku trebao pribaviti potvrdu odnosno utvrđivati je tužitelj imao dug, jer je navedeno suprotno članku 403. ZJN 2016.Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu