UsII-385/20 od 9. prosinca 2020.

KLASA: 20/609

UsII-385/20 od 9. prosinca 2020.
 
Osnove za isključenje – Porezni dug – Pojašnjenje – Očitovanje porezne uprave – Članak 252., 263., 293., 265. ZJN 2016
 
Naručitelj je putem EOJN RH izvršio dohvat potvrde poreznog tijela radi utvrđenja okolnosti iz članka 252. ZJN 2016 i tako je zaprimio potvrdu Ministarstva financija, Porezne uprave, Područnog ureda Rijeka, Ispostave Rijeka od 25. svibnja 2020. kojom se potvrđuje da porezni obveznik Rijeka projekt d.o.o. na dan 25. svibnja 2020. duguje 749,55 kuna javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Porezna uprava. Tako naručitelj nije potvrdio točnost navoda iz ESPD obrasca.
Da bi nedvojbeno utvrdio postoji li dug po osnovi javnih davanja, naručitelj je u skladu s člankom 263. stavkom 2. ZJN 2016. pozvao ponuditelja da nadopuni ili objasni zaprimljeni dokument koji je naručitelj pribavio putem dohvata iz baze podataka poreznog tijela. Ponuditelj je dostavio naručitelju potvrdu istog tijela od 27. svibnja 2020. u kojoj je izričito navedeno da se na temelju podataka iz službenih evidencija Porezne uprave potvrđuje da na dan 25. svibnja 2020. Rijekaprojekt d. o. o. nema duga po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Porezna uprava kao i pojašnjenje kako je došlo do pogreške u evidenciji na dan dohvata. Spisu prileži i očitovanje nadležnog tijela za vođenje službene evidencije o postojanju/nepostojanju duga po osnovi javnih davanja od 9. lipnja 2020. kojim se očituje da porezni obveznik Rijekaprojekt d. o. o. na dan 25. svibnja 2020. nema duga po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Porezna uprava.
Kako iz svega navedenog proizlazi, naručitelj je postupao u skladu sa zakonskim ovlastima te je na zakonit način utvrdio da gospodarski subjekt Rijekaprojekt d. o. o. na dan 25. svibnja 2020. nije imao porezni dug čije postojanje bi prema članku 252. stavka 1. ZJN 2016 kao posljedicu imalo isključenje odabrane zajednice ponuditelja iz postupka javne nabave.
Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu