UsII-98/19 od 6. ožujka 2019.

KLASA: 18/90

UsII-98/19 od 6. ožujka

Ostale osnove za isključenje - Značajni ili opetovani nadostaci tijekom provedbe bitnih zahtjeva iz prethodnog ugovora o javnoj nabavi - Prijevremeni raskid ugovora - Mjere samokorigiranja - Dokazivanje pouzdanosti - Članak 254. ZJN 2016 - Članak 255. ZJN 2016

Zbog činjenice da je u dostavljenom ESPD obrascu tužitelj naveo da je imao iskustva s prijevremenim raskidom prethodnog ugovora, tužitelj je pozvan na dostavu dokaza o mjerama samokorigiranja u smislu članka 255. ZJN 2016. Tužitelj nije dostavio dokaze sukladno tome članku te je naručitelj opravdano isključio tužitelja na temelju članka 254. stavak 1. točka 7. ZJN 2016.

Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu