UsII-376/20 od 1. prosinca 2020.

KLASA: 20/567

UsII-376/20 od 1. prosinca 2020.
 
Osnove za isključenje – Porezni dug – Pojašnjenje – Potvrda porezne uprave (Finska)  - Članak 252. ZJN 2016
 
Tuženik je detaljno obrazložio i otklonio žalbeni prigovor u vezi isključenja tužiteljeve ponude zbog poreznog duga, odnosno naručiteljeva dohvata potvrde Porezne uprave na dan 4. ožujka 2020. (članak 262. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi). Iako je naručitelj pozvao tužitelja na pojašnjenje dva puta, tužitelj nije dokazao da nema duga na dan 4. ožujka 2020.
Tuženik je detaljno obrazložio i dohvat iz kaznene evidencije u Republici Hrvatskoj za člana zajednice iz Finske, dostavljene potvrde o plaćenim porezima i o plaćenim doprinosima za socijalno osiguranje, izjavu o nepostojanju poreznog duga i duga za mirovinsko i zdravstveno osiguranje u Finskoj, da u Republici Hrvatskoj nema poslovni nastan kao i pribavljene dokumente obuhvaćene sustavom e-Certis, te je žalbene navode ocijenio neosnovanim.
Tužitelj razlozima iz tužbe nije doveo u pitanje zakonitost osporavanog rješenja.
Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu