UsII-211/22 od 20. prosinca 2022.

KLASA: 22/553

UsII-211/22 od 20. prosinca 2022.

Ostale osnove za isključenje – Ozbiljno pogrešno prikazivanje činjenica – Članak 254., 255. ZJN 2016
 
Prema mišljenju Suda u konkretnom slučaju nije došlo do povrede članka 254. stavka 1. točke 8. ZJN, jer kako to ispravno ukazuje tuženik eventualno pogrešna informacija iz ESPD obrasca sama za sebe ne može biti razlog za isključenje odabranog ponuditelja, odnosno svako pogrešno navođenje informacije se ne može smatrati ozbiljnim pogrešnim prikazivanjem činjenica čija posljedica je isključenje ponuditelja koje predstavlja najtežu sankciju u postupku javne nabave. Tuženik je u prethodnom postupku poništio raniju odluku o odabiru istog ponuditelja jer iz sadržaja ESPD obrasca i dopisa investitora se nije moglo sa sigurnošću utvrditi da je odabrani ponuditelj dokazao da je u sklopu reference Istarski ipsilon projektirao prometno-informacijski sustav za čvorište izvan razine (Vranja), a nije utvrdio da bi se radilo o ozbiljnom pogrešnom prikazivanju činjenica pri dostavljanju podataka potrebnih za provjeru što bi mogao biti razlog za isključenje.
U primjeni navedene odredbe Zakona, koju je naručitelj predvidio navedenom točkom DON-i, naručitelj može isključiti ponuditelja iz postupka ukoliko se radi o ozbiljno pogrešnom prikazivanju činjenica za ispunjenje kriterija za odabir GS, a odabrani ponuditelj je u prethodnom postupku pregleda i ocjene ponuda dostavio relevantnu dokumentaciju na temelju koje je naručitelj trebao pravilno ocijeniti spornu referencu, odnosno po potrebi zatražiti dopunu ili pojašnjenje, što je naručitelj u prethodnom postupku propustio učiniti. Odabrani ponuditelj je tehničku i stručnu sposobnost iz navedene točke dokumentacije o nabavi u ponovljenom postupku dokazao drugom referencom, koja je bila i ranije navedena, a što tužitelj niti ne osporava, pa ne proizlazi da je odabrani ponuditelj ozbiljno pogrešno prikazao činjenice s ciljem dokazivanja tehničke i stručne sposobnosti koju inače ne bi mogao dokazati.
Obzirom da u konkretnom slučaju nisu ostvarene osnove za isključenje iz čl. 254. st. 1. ZJN 2016, odnosno točke 3.2.3. DON to neosnovano tužitelj smatra da je došlo do povrede odredbe članka 255. ZJN 2016 koja odredba se odnosi na mjere gospodarskog subjekta kod kojeg su ostvarene osnove za isključenje iz čl. 251. st. 1. i čl. 254. st. 1. toga Zakona koje isti može, a ne mora, poduzeti da bi dokazao svoju pouzdanost bez obzira na postojanje relevantne osnove za isključenje.Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu