Kriterij za odabir ponude

Kriterij za odabir ponude- Bodovanje- Profesionalno iskustvo ophodara- Iskustvo do 3 godine- Članak 285. i 290. ZJN 2016
Kriterij za odabir ponude- Bodovanje- Reference- Istinitost- Članak 285. i 403. ZJN 2016
Kriterij za odabir ponude- Provjera informacija dostavljenih od ponuditelja- Pregled i ocjena ponuda- Članak 285. i 290. ZJN 2016
Kriterij za odabir ponude- Specifično iskustvo stručnjaka- Istinitost referenci- Pregled i ocjena ponuda- Članak 285. i 290. ZJN 2016
Kriterij za odabir ponude – Bodovanje stručnjaka – Površine na kojima je izvršena rekonstrukcija
Kriterij za odabir ponude – Iskustvo stručnjaka – Voditelj projekta vs. voditelj konzalting tima i nadzorni inženjer – Pozivanje na druge postupke
Kriterij za odabir ponude – Članak 200., 284., 285. ZJN 2016
Nejasna dokumentacija o nabavi - Kriterij za odabir ponude – Članak 200. ZJN 2016
Kriterij za odabir ponude  - Iskustvo stručnjaka na upravljanju projektom - Članak 285. ZJN 2016
Kriterij za odabir ponude – Specifično iskustvo stručnjaka – Članak 284., 290. ZJN 2016
Kriteriji za odabir ponude – Znak za okoliš (EU Ecolabel) – članak 284., 290. ZJN 2016
Kriteriji za odabir ponude – Znak za okoliš (EU Ecolabel) – članak 284., 290. ZJN 2016
Kriteriji za odabir ponude – Znak za okoliš (EU Ecolabel) – Članak 284., 290. ZJN 2016
Rok isporuke – Prekoračenje roka – Ugovorna kazna – Raskid ugovora – Članak 321., 322. ZJN 2016
Kriterij za odabir ponude – Broj noćenja – Članak 284., 285. ZJN 2016
Kriterij za odabir ponude – Iskustvo stručnjaka – Dokazna sredstva – Izjava samog stručnjaka - Članak 290. ZJN 2016
Iskustvo gospodarskog subjekta kao kriterij za odabir ponude – Članak 284. ZJN 2016
Reference stručnjaka – Provjera referenci – Članak 285., 264., 293. ZJN 2016
 
Dodatne funkcionalne karakteristike uređaja – Pregled i ocjena ponuda – Članak 285. ZJN 2016
Reference – Stručnjaci – Bodovanje - Upotpunjavanje – Članak 285., 293. ZJN 2016
Jamstveni rok - Ponderi - Članak 284., 285. ZJN 2016
Specifično iskustvo stručnjaka  - Članak 285., 290. ZJN 2016

 
Iskustvo stručnjaka na poziciji nadzornog inženjera za građevinske radove – Članak 285. ZJN 2016
Udjeli kriterija za odabir ponude – Cijena i duljina jamstvenog roka – Zakonitost kriterija – Članak 285., 4. ZJN 2016
Reference – Poslovi redovnog održavanja nerazvrstanih cesta – Članak 285., 290. ZJN 2016
Reference stručnjaka – Članak 285. ZJN 2016

 
Kriterij za odabir ponude- Tehničke karakteristike- Pogodovanje- Članak 285. ZJN 2016
Reference - Bodovanje - Članak 285. ZJN 2016
Specifično iskustvo stručnjaka –Dokazivanje iskustva s više izvršenih ugovora - Članci 285., 290. ZJN 2016
Kriteriji za odabir ponude - Iskustvo stručnjaka - Iskustvo polaganja energetskih podzemnih kabela

 
Dodatni istražni radovi za utvrđivanje rezervi kategorije A – Skupine ležišta – Članak 290. ZJN 2016


 
Specifično iskustvo tehničkog stručnjaka – Referenca -  Radovi hortikulturnog uređenja okoliša – Potvrda druge ugovorne strane da su radovi obuhvaćali hortikulturne radove
Stručna kvalifikacija stručnjaka – Potvrda naručitelja/investitora ili poslodavca – Ugovor o djelu – Članak 284. ZJN 2016
Cijena kao jedini kriterij za odabir ponude – Članak 284. stavak 6. ZJN 2016
 
Ekonomski najpovoljnija ponuda - Usluge osiguranja - Kvaliteta