UsII-599/19 od 23. siječnja 2020.

KLASA: 19/1009

UsII-599/19 od 23. siječnja 2020.

Stručna kvalifikacija stručnjaka – Potvrda naručitelja/investitora ili poslodavca – Ugovor o djelu – Članak 284. ZJN 2016
 
Osnovano tuženik zaključuje da je potvrda o stručnoj kvalifikaciji sukladna zahtjevima iz dokumentacije o nabavi budući da sadrži sve propisano točkom 44. dokumentacije, koja propisuje što potvrda mora sadržavati, pri čemu navedenom točkom nije uvjetovano da ista mora biti izdana isključivo od poslodavca kod kojeg je stručnjak zaposlen, odnosno bio zaposlen u vrijeme izvršavanja ugovora (potvrdu može izdati i naručitelj, odnosno investitor). Osnovano tuženik ukazuje da je ova točka dokumentacije propisana radi dokazivanja stručne kvalifikacije stručnjaka 1, u konkretnom slučaju iskustva stručnjaka na poziciji inženjera gradilišta na ugovorima građenja vodoopskrbnih cjevovoda, pa za predmetnu stvar nije od utjecaja činjenica da je u vrijeme izvršavanja ugovora navedeni stručnjak kod izdavatelja potvrde radio po ugovoru o djelu, osobito kraj činjenice da su i naručitelji tih radova potvrdili činjenice sadržane u ponudi odabranog ponuditelja odnosno u potvrdi o stručnoj kvalifikaciji stručnjaka 1.

Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu