UsII-180/20 od 8. srpnja 2020.

KLASA: 20/152

UsII-180/20 od 8. srpnja 2020. 

Kriterij za odabir ponude- Tehničke karakteristike- Pogodovanje- Članak 285. ZJN 2016

Propisani kriteriji (mogućnost funkcionalnog spajanja i čelična konstrukcija) ne utječu na ocjenu valjanosti ponuda, a sama okolnost da će se dodatno bodovati određane tehničke karakteristike, na način kako je to propisao naručitelj, ne znači samim time i povredu članka 285. stavka 2. ZJN 2016.
Kriterij ekonomski najpovoljnije ponude ne znači ujedno i odabir ponude s najnižom cijenom predmeta nabave, već ekonomski najpovoljniju ponudu valja tumačiti na način da se kod odabira ponude u konkretnom slučaju opravdano ocjenjuje dugoročna isplativost predmeta nabave tijekom očekivanog razdoblja njegovog korištenja.
Stoga naručitelj kada je dao prednost ponudama određenih tehničkih karakteristika, ocjenjujući ih povoljnijim s osnove troškova životnog vijeka predmeta nabave, nije postupio protivno zakonskim odredbama. Također nije dao neopravdanu prednost pojedinom ponuditelju, na način koji bi bio protivan načelima javne nabave, odnosno načelu jednakog tretmana svakog gospodarskog subjekta.Poveznica na Rješenje 

Poveznica na Presudu