UsII-257/20 od 4. rujna 2020.

KLASA: 20/466

UsII-257/20 od 4. rujna 2020.
 
Reference – Poslovi redovnog održavanja nerazvrstanih cesta – Članak 285., 290. ZJN 2016
 
Odabrani ponuditelj je dostavio potvrde iz kojih proizlazi da je uredno izvršavao poslove održavanja prometnica prema ugovorima o održavanju nerazvrstanih cesta u ljetnim uvjetima. Predmet nabave određen je kao poslovi redovnog održavanja nerazvrstanih cesta, što obuhvaća i osiguranje prohodnosti u zimskim uvjetima. Budući da kriteriji za odabir ponude moraju biti povezani s predmetom nabave, to je kriterij broja ugovora na redovnom održavanju cesta trebalo tumačiti u vezi predmeta nabave kako je opisan dokumentacijom o nabavi. Stoga su neodlučni navodi iz odgovora na tužbu kako DON-om nije propisano da će naručitelj priznati samo one potvrde koje obuhvaćaju sve poslove koji su definirani kao predmet nabave te obrazloženje osporenog rješenja da naručitelj DON-om nije izričito definirao vremensko razdoblje odnosno uvjete u kojima bi ugovori trebali biti izvršeni.

Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu