UsII-202/22 od 15. prosinca 2022.

KLASA: 22/535

UsII-202/22 od 15. prosinca 2022.

Kriterij za odabir ponude- Specifično iskustvo stručnjaka- Istinitost referenci- Pregled i ocjena ponuda- Članak 285. i 290. ZJN 2016

Odabrani ponuditelj je za  dokazivanje specifičnog iskustva Stručnjaka 2. i 3. dostavio upravo dokaze koji su propisani u DON-u, a naručitelj je pregled i ocjenu ponude odabranog ponuditelja u tom dijelu utemeljio na tim dokazima, iz kojih nedvojbeno proizlazi da nominirani stručnjaci udovoljavaju kriterijima koji su propisani za dokazivanje specifičnog iskustva stručnjaka.
Stoga je naručitelj i prihvatio navedene reference te sukladno tome i dodijelio bodove odabranom ponuditelju, a nakon izvršene dodatne provjere kod naručitelja usluga (Komunala d.o.o., Sarajevo) koji je potvrdio da su imenovani stručnjaci radili na realizaciji poslova navedenih u potvrdama koje je izdao (potvrde, broj: 055-5/22 i 056-5/22).
Iz navedenog jasno proizlazi da je gospodarski subjekt Komunala d.o.o., Sarajevo, bio naručitelj projekta (usluge), a ne pružatelj usluga na pobliže opisanom projektu, iz čega dalje slijedi da drugi gospodarski subjekti koje tužitelj spominje u žalbi ne mogu niti imati vjerodostojnu i valjanu informaciju u odnosu na predmetni projekt čiji je naručitelj Komunala d.o.o., Sarajevo, i u odnosu na stručnjake koji su na tom projektu angažirani. Stoga, niti očitovanja tih gospodarskih subjekata nisu dokaz koji bi potvrdio navod tužitelja da se radovi na konkretnom projektu nisu nikada izvršili. Iz toga dalje slijedi da je tužitelj u tom pravcu iznesene navode u tužbi temeljio isključivo na očitovanjima gospodarskih subjekata koji nisu imali ulogu u ugovorima u svezi kojih su izdane potvrde gospodarskog subjekta Komunala d.o.o., Sarajevo, a time niti saznanja o bitnim činjenicama vezanima uz dokazivanje specifičnog iskustva nominiranih ključnih stručnjaka od strane odabranog ponuditelja.

Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu