UsII-380/20 od 4. prosinca 2020.

KLASA: 20/682

UsII-380/20 od 4. prosinca 2020.
 
Reference stručnjaka – Provjera referenci – Članak 285., 264., 293. ZJN 2016
 
Sporno učešće stručnjaka M. Kučana na vođenju gradilišta Rekonstrukcije građevine stambeno-poslovne i društvene namjene u Bakru, koje je uz ponudu kao referenca navedeno u životopisu, dokazano je sukladno članku 264. stavcima 1. i 4. ZJN 2016 i pomoću instituta pojašnjavanja iz članka 293. stavka 1. ZJN 2016, koji institut je naručitelj koristio prema svim ponuditeljima na jednak način te su sva dostavljena pojašnjenja objavljena u dokumentima ove javne nabave na EOJN RH. Naručitelj je podatke iz životopisa stručnjaka M. Kučana provjerio kod osoba i na način naveden u životopisu, s time da je u nemogućnosti kontaktiranja društva Gradnja d.o.o. Osijek, podatak iz životopisa provjerio raspoloživim dokazima koji potvrđuju podatke iz životopisa.


Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu