UsII-321/21 od 1. prosinca 2021.


KLASA: 21/755  

UsII-321/21 od 1. prosinca 2021.

Kriteriji za odabir ponude – Znak za okoliš (EU Ecolabel) – članak 284., 290. ZJN 2016

Točkom 25.2. DON-a je propisano: Ponuditelju koji u ponudi dostavi popis sredstava za čišćenje sanitarnih prostora sa znakom za okoliš dodijelit će se 10 bodova. Ponuditelji u popisu moraju najmanje navesti naziv proizvoda, naziv proizvođača i registracijski broj potvrde EU Ecolabel. Radi stavljanja naglaska na ekološke aspekte i zelenu javnu nabavu sredstva za čišćenje sanitarnih prostora koja će se upotrebljavati za obavljanje usluge moraju biti u skladu s mjerilom 1. (toksičnost za vodene organizme) i mjerilom 4. (tvari čija je potreba zabranjena ili ograničena) znaka za okoliš EU-a za sredstva za čišćenje tvrdih površina. Sukladno navedenom, ponuditelj je dužan u ponudi dostaviti popis sredstava za čišćenje tvrdih površina koja će se upotrebljavati za izvršenje ugovora u dijelu čišćenja sanitarnih prostora i dokumentaciju kojom dokazuje njihovu usklađenost sa zahtjevima. Smatrat će se da te zahtjeve ispunjavaju proizvodi kojima je dodijeljen znak za okoliš EU-a za sredstva za čišćenje tvrdih površina. Ako ponuđeni proizvod nema EU Ecolabel oznaku, ponuditelj je dužan dostaviti dokumentaciju proizvoda kojom se dokazuje da proizvod udovoljava navedenim mjerilima 1. i 4. znaka za okoliš EU-a za sredstva za čišćenje tvrdih površina.
Iz navedene odredbe jasno proizlazi da će se smatrati da zahtjeve ispunjavaju proizvodi kojima je dodijeljen znak za okoliš EU-a te da je u slučaju ako proizvod nema EU Ecolabel oznaku ponuditelj dužan dostaviti dokumentaciju kojom dokazuje da proizvod udovoljava traženim mjerilima. Prema ocjeni ovoga Suda, nije osnovan stav tužitelja da je u slučaju kad ponuđeni proizvodi imaju EU Ecolabel oznaku trebalo dostaviti i dokumentaciju kojom se dokazuje njihova usklađenost sa zahtjevima. Slijedom izloženog, neosnovan je prigovor da je naručitelj povrijedio odredbu članka 290. stavka 1. ZJN, budući da je ponudu ocijenio na temelju uvjeta i zahtjeva iz DON-a.Poveznica na Rješenje 

Poveznica na Presudu