UsII-404/20 od 3. veljače 2021.

KLASA: 20/655

UsII-404/20 od 3. veljače 2021.

Iskustvo gospodarskog subjekta kao kriterij za odabir ponude – Članak 284. ZJN 2016

Tuženik je zaključio da se u konkretnom slučaju pod kriterijima za odabir i ponude ocjenjuje iskustvo gospodarskog subjekta, umjesto iskustvo ponuđenih stručnjaka, a da takvo postupanje naručitelj je u suprotnosti s odredbom članka 284. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, 120/16) koji propisuje da predmet ocjene/kriteriji za odabir ponude može biti primjerice organizacija, kvalifikacije i iskustvo osoblja angažiranog na izvršenju određenog ugovora, ako kvaliteta angažiranog osoblja može značajno utjecati na razinu uspješnosti izvršenja ugovora. Stoga je tuženik ovaj žalbeni prigovor u odnosu na točku 6.6.2. dokumentacije o nabavi ocijenio osnovanim i u odnosu na tu točku je poništio dokumentaciju o nabavi.
Imajući u vidu izloženo, prema ocjeni ovog Suda osporeno se rješenje temelji na pravilno i u potpunosti utvrđenom činjeničnom stanju na koje je pravilno primijenjeno mjerodavno materijalno pravo, pa stoga osporenim rješenjem nije povrijeđen zakon tužitelju na štetu.

Poveznica na Rješenje 

Poveznica na Presudu