UsII-69/19-10 od 13. ožujka 2019.

KLASA: 297/17

UsII-69/19

Cijena kao jedini kriterij za odabir ponude – Članak 284. stavak 6. ZJN 2016
 
S obzirom da iz odredbi Zakona o lijekovima i Pravilnika o mjerilima i načinu određivanja cijena lijekova na veliko i o načinu izvješćivanja o cijenama na veliko, proizlazi da nositelji odobrenja imaju pravo odrediti cijenu i nižu od usporedne cijene lijeka na veliko te činjenicu da naručitelj nabavlja lijekove koji se nalaze na Listi lijekova i za koje mu HZZO refundira troškove u visini cijene lijeka utvrđenih na Listi, ali i one koji nisu na Listi te da je Lista lijekova podložna promjeni u odnosu na određene lijekove, osnovan je zaključak tuženika kako se u konkretnom slučaju ne radi o nabavi robe čija je cijena određena zakonom ili drugim propisom, već proizlazi da je cijena lijeka podložna promjeni.

Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu