UsII-24/20 od 20. veljače 2020.

KLASA: 19-02/11

UsII-24/20 od 20. veljače 2020.

Dodatni istražni radovi za utvrđivanje rezervi kategorije A – Skupine ležišta – Članak 290. ZJN 2016
 
Zainteresirana osoba Kameni zid d.o.o. Drniš ponudila je dodatne istražne radove za utvrđivanje rezervi kategorije A, pri čemu, prema grafičkom prikazu koje je izradilo stručno povjerenstvo, najveća udaljenost između istražnih radova iznosi 60 m. S obzirom na članak 64. stavak 1. Pravilnika o utvrđivanju rezervi i eksploataciji mineralnih sirovina, ovakvu je ponudu bilo moguće ocijeniti urednom isključivo ako je riječ o prvoj skupini ležišta, budući da predviđena udaljenost između istražnih radova koju je ponudio odabrani ponuditelj (zainteresirana osoba) ne udovoljava zahtjevu iz članka 64. stavka 1. Pravilnika koji se odnosi na ležište druge skupine.
Polazeći od iznesenog, kao i činjenice da stručno povjerenstvo nije navelo razloge za ocjenu da je ponuda zainteresirane osobe u dijelu koji se odnosi na najveću udaljenost između istražnih radova u skladu s člankom 64. stavkom 1. Pravilnika, a razloge koje navode davatelj odobrenja i tuženik opovrgava odredba članka 64. stavka 1. Pravilnika, promatrana u svjetlu članka 6. Pravilnika, Sud smatra da je tužitelj doveo u sumnju pravilnost ocjene ponude zainteresirane osobe.
Poveznica na Rješenje 

Poveznica na Presudu