UsII-183/22 od 20. listopada 2022.

KLASA: 22/422

UsII-183/22 od 20. listopada 2022.

Kriterij za odabir ponude – Iskustvo stručnjaka – Voditelj projekta vs. voditelj konzalting tima i nadzorni inženjer – Pozivanje na druge postupke

Ocjenjujući osnovanost žalbenih navoda tužitelja u vezi s iskustvom tužiteljevog stručnjaka Dražana Gagule tuženik je utvrdio da iz same izjave navedenog stručnjaka proizlazi da je taj stručnjak na projektu izgradnja poslovno-stambene građevine "Centar Bundek", imao ulogu nadzornog inženjera (glavni nadzorni inženjer). Nadalje, navedeni stručnjak je imao ulogu nadzornog inženjera na projektu Centar Bundek, te na projektu konzultantske usluge na rekonstrukciji i adaptaciji hotelskog kompleksa Bellevue u Dubrovniku, vođenje projekta rekonstrukcije hotela Excelsior u Dubrovniku, konzalting usluge na izgradnji zgrade putničkog terminala Zračne luke Dubrovnik i konzalting usluge na obnovi ratom oštećenih građevina u Konavlima i Župi Dubrovačkoj, pa tuženik pravilno zaključuje da je navedeni stručnjak na tim projektima obavljao funkciju voditelja konzalting tima i poslove stručnog nadziranja. Međutim, naručitelj je zahtijevao iskustvo stručnjaka u svojstvu voditelja projekta. Stoga tuženik nadalje pravilno zaključuje da je naručitelj pravilno isključio mogućnost bodovanja navedenog stručnjaka tužitelja i priznavanje iskustva stečenog u poslovima konzaltinga i stručnog nadziranja s obzirom da predloženi stručnjak tužitelja ne ispunjava propisane uvjete iz DON-a.
Prema ocjeni ovog Suda, opis poslova tužiteljeva predloženog stručnjaka Dražana Gagule koje je obavljao u projektima na kojima je prethodno radio, upućuje na zaključak da je taj stručnjak u navedenim projektima sudjelovao kao nadzorni inženjer, a ne voditelj projekta u smislu Zakona o poslovima i djelatnostima poslovnog uređenja i gradnje. Već sama ta okolnost isključuje mogućnost da je taj stručnjak bio voditelj projekta u skladu sa Zakonom o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (odnosno članak 36. citiranog Zakona).
Neosnovanim nalazi ovaj Sud prigovore tužitelja da je tuženik reference istog stručnjaka u više prethodnih postupaka nabave unutar istog sustava ocijenio sukladnim traženju i bodovao obzirom da navedene tvrdnje nisu relevantne za razrješenje ovog upravnog spora budući su predmet ovog upravnog spora naprijed citirane odluke naručitelja u ovom postupku javne nabave.


Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu