UsII-67/21 od 18. ožujka 2021.

KLASA: 20/932

UsII-67/21 od 18. ožujka 2021.
 
Kriterij za odabir ponude – Iskustvo stručnjaka – Dokazna sredstva – Izjava samog stručnjaka - Članak 290. ZJN 2016

Tuženik  posebno ističe da je prema odredbama DON-a naručitelj svim zainteresiranim gospodarskim subjektima omogućio dokazivanje na  više načina, ali ne i pojedinačno kroz izjave samih stručnjaka, a da je time sasvim jasno moglo biti i tužitelju koji dokazi se traže prema odredbama DON-a. Dodaje da izjava koju su sami stručnjaci u konkretnom slučaju dali „pod materijalnom i kaznenom odgovornosti“ nema nikakav pravni značaj, osim što „zvuči važno“ zbog čega zaključuje da takve izjave osnovano nije prihvatio, a bez odgovarajuće potvrde neke druge ugovorne strane ili poslodavca ili naručitelja, smatrajući da nisu samostalan i vjerodostojan dokaz o relevantnom specifičnom iskustvu stručnjaka.
Da je naručitelj kao samostalan dokaz htio prihvatiti i izjave samih stručnjaka, dodaje da bi to jasno precizirao u odredbama DON-a.
 
Također je tuženik osnovanim ocijenio i žalbeni navod u odnosu na prihvaćanje izjave stručnjaka kao dokaznih sredstava za dokazivanje kriterija za odabir ponude iskustvo stručnjaka, uz obrazloženje da su DON-om propisana dokazna sredstva, a da taj popis ne sadrži i izjavu samog stručnjaka, niti je riječ o drugom jednakovrijednom dokumentu, jer je iz sadržaja ovdje mjerodavnih odredbi DON-a jasna namjera naručitelja da ocjenjuje dokaze o iskustvu stručnjaka koje je potvrdio netko treći (npr. druga ugovorna strana, poslodavac, izdavatelj certifikata, uvjerenja ili potvrde). Zbog toga podaci koje sadržava samo izjava stručnjaka nisu dostatni za dokazivanje traženog kriterija, niti je tvrdnja stručnjaka iz priložene izjave da potvrde druge ugovorne strane ili poslodavca nije moguće ishoditi, odlučna za drukčiju ocjenu valjanosti takve izjave. 

Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu