UsII-80/20 od 14. svibnja 2020.

KLASA: 19/1181

UsII-80/20 od 14. svibnja 2020.

Reference – Bodovanje – Članak 285. ZJN 2016

Tuženik je dao jasno i valjano obrazloženje zbog čega se u predmetnom postupku reference stručnih osoba dane u ponudi tužitelja nisu mogle prihvatiti, odnosno argumentirao je razloge zbog kojih dostavljenim referencama predloženih stručnih osoba tužitelj nije dokazao da je riječ o iskustvu stručnjaka na radovima koji su ovdje predmet nabave, jer se prema dostavljenim referencama radi o izvršenim radovima održavanja građevina, odnosno radovima na održavanju i popravkama, a ne rekonstrukciji, zbog čega je s osnove tog kriterija ponuda tužitelja ocijenjena s 0 bodova, jer reference tužitelja ne sadrže niti jedan dokaz za iskustvo stručnjaka na radovima izgradnje nove ili rekonstrukciji mjerno redukcijske stanice.


Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu