UsII-202/21 od 2. srpnja 2021.

UsII-202/21 od 2. srpnja 2021.

Rok isporuke – Prekoračenje roka – Ugovorna kazna – Raskid ugovora – Članak 321., 322. ZJN 2016

Suprotno mišljenju tužitelja, tuženik osporenim rješenjem nije izmijenio svoju praksu, budući je i u predmetu na kojeg upire u odgovoru na tužbu izraženo shvaćanje da ne mora svako prekoračenje roka nužno dovesti do raskida ugovora. Naime, odredbom članka 322. ZJN propisane su situacije u kojima naručitelj mora raskinuti ugovor o javnoj nabavi i to u situaciji ako je ugovor značajno izmijenjen. Prije nego se zaključi da se radi o izmjeni ugovora koja zahtijeva raskid ugovora i provedbu novog postupka nabave, potrebno je utvrditi radi li se o značajnoj izmjeni ugovora kako je to propisano odredbom članka 321. ZJN. Iz odredaba ZJN ne proizlazi da je u slučaju kad je rok isporuke kriterij za odabir ponude, da nepoštivanje roka u svakom slučaju mora dovesti do raskida ugovora. Stoga, pravilno zaključuje tuženik da način propisivanja točke 6.6.2. i 2.9. dokumentacije o nabavi nije sam po sebi kontradiktoran niti protivan odredbama ZJN.

Poveznica na Rješenje 

Poveznica na Presudu