UsII-178/20 od 29. srpnja 2020.

KLASA: 20/206

UsII-178/20 od 29. srpnja 2020.

Reference stručnjaka – Članak 285. ZJN 2016
 
U odnosu na tužiteljevog stručnjaka naručitelj nije bodovao potvrdu „Izrada glavnih projekata i ishođenje građevinske dozvole za II fazu izgradnje obilaznice grada Donjeg Miholjca, jer se projekt objekta odnosio na građevinski projekt pločastog propusta u km, a ne na projekt objekata mosta ili vijadukta ili nadvožnjaka kako je traženo dokumentacijom o nabavi.
Pravilno tuženica u pobijanom rješenju tvrdi da je naručitelj u DON jasno definirao koje tri vrste objekata će prihvatiti kao prihvatljive prilikom bodovanja, a to su most ili vijadukt ili nadvožnjak. Stoga je naručitelj pregledao i ocijenio ponude na temelju uvjeta i zahtjeva iz dokumentacije tako da je priznao samo one uvjete i dokaze koji su bili u skladu s dokumentacijom te tužitelju nije bodovao spornu referencu.


Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu