UsII-192/22 od 15. studenog 2022.

KLASA: 22/550

UsII-192/22 od 15. studenog 2022.

Kriterij za odabir ponude – Bodovanje stručnjaka – Površine na kojima je izvršena rekonstrukcija
 
Tužitelj je u žalbi je osporavao zakonitost pregleda i ocjene svoje ponude u dijelu koji se odnosi na bodovanje stručnjaka SI1, inženjer gradilišta ili voditelj radova arhitektonske ili građevinske struke i Sl2 inženjer gradilišta ili voditelj radova elektrotehničke struke, navodeći da naručitelj nije prihvatio referencu koja se odnosi na dogradnju i rekonstrukciju Osnovne škole Tenja, bruto površine 5.363,00 m2. 15.
Prema obrazloženju rješenja tuženika i podacima spisa, tužitelj pozvan po naručitelju sukladno čl.  293. ZoJN, izjavio je da su radovi na Osnovnoj školi Tenja obuhvaćali i dogradnju i rekonstrukciju. U potvrdi druge ugovorne strane kao bruto građevinska površina navedeno je 1.777 m2. Imajući na umu toč. 6.8.3. DON te izjavu naručitelja u ovom postupku da je tužitelj izveo radove na dogradnji športske dvorane površine 1.776, 40 m2 i rekonstrukciju kotlovnice 38,18 m2, odn. da je provjerom podataka u odnosu na referencu u ovom predmetu došao do podataka da je ukupan projekt dogradnje i rekonstrukcije obuhvaćao površinu 1.814,58 m2, osnovano je žalba odbijena. Sukladno točki 6.8.3. DON  naručitelj je propisao da će bodove dodijeliti prema broju završenih projekata izgradnje novih ili rekonstrukcije postojećih objekata min. bruto površine 4.000 m2, a tužitelj u žalbi ne navodi točne površine na kojima je izvodio rekonstrukciju, niti dostavlja dokaze u žalbenom postupku u vezi površina. Osporavano rješenje doneseno je u granicama zakonom propisanih ovlasti tuženika, koji je za svoju odluku naveo pravno relevantne razloge, obrazložene u smislu članka 98. stavka 5. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine", 47/09.), a s obzirom da tužitelj i u tužbi ponavlja prigovore navedene u žalbi, to  Sud nije našao osnove rješenje tuženika ocijeniti nezakonitim.


Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu