UsII-349/20 od 17. studenog 2020.

KLASA: 20/538

UsII-349/20 od 17. studenog 2020.

Jamstveni rok - Ponderi - Članak 284., 285. ZJN 2016

Pravilno je postupio tuženik kada je poništio odluku, o čemu je dao valjane razloge, koje Sud u cijelosti prihvaća.
Naručitelj je propisao da jamstveni rok (kriterij za odabir ponude) ne smije biti kraći od 24 mjeseca, te raspone: 30 bodova  - više od 61 mjesec, 15 bodova – 37-60 mjeseci; 5 bodova – 25-36 mjeseci; 0 bodova – 24 mjeseca.
Ovako određeni kriteriji nisu precizni, razumljivi i nedvojbeni, a s druge strane omogućuju diksriminirajuće postupanje naručitelja. Naime,preciznost, razumljivost i nedvojbenost znači da se u obuhvaćenom razdoblju moraju uzeti u obzir svi mjeseci koji spadaju u to razdoblje. Ako tome nije tako, moralo bi biti jasno i opravdano zašto je neki mjesec izostavljen. Ako relativni ponder završava sa 60 mjeseci jamstva, slijedeći bi morao početi sa 61. mjesecom, a ne s više od 61 mjeseca, odnosno morao bi uključiti i 61. mjesec roka.
Slijedom navedenog, zakonito je postupio tuženik kada je odluku poništio. Očiti propust naručitelja u sastavu dokumentacije, pogotovo u bitnom elementu kriterija za odabir ponude, ne može ići na štetu ponuditelja u fazi pregleda i ocjene ponuda.
Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu