UsII-31/23 od 29. ožujka 2023.

KLASA: 23/10
UsII-31/23 od 29. ožujka 2023.
Kriterij za odabir ponude- Bodovanje- Reference- Istinitost- Članak 285. i 403. ZJN 2016
 
Nisu osnovani ni tužiteljevi navodi u vezi sa stručnjacima 1 i 2 odabrane zajednice ponuditelja.
Naime, iz spisa proizlazi da su uvjeti iz točke 6.1. DON-a kojima se dokazuje specifično stručno iskustvo stručnjaka 1 i 2 dokazani odgovarajućim potvrdama koje u cijelosti udovoljavaju zahtjevima iz točke 6.6. DON-a, a koje, prema ocjeni ovoga Suda, tužiteljevi tužbeni navodi nisu doveli u sumnju.
Iz spisa proizlazi da je odabrana zajednica ponuditelja, naručitelju, za Krešimira Cara, predloženog za stručnjaka 1 - inženjera gradilišta građevinske struke, dostavila, između ostalog, osobnu referencu izdanu od strane člana odabrane zajednice ponuditelja Georad d.o.o. Zagreb kojom se potvrđuje da je Krešimir Car, inženjer građevinarstva, sudjelovao kao inženjer gradilišta na izvršenju ugovora broj: ZGH-7-3-12-060/1 od 22. veljače 2012., Paket 3 - magistralni vodoopskrbni cjevovod od vodocrpilišta Strmec do Male Mlake, vodosprema Gornji Dragonožec i precrpna stanica CS 2 Gornji Dragonožec, kojemu je vrijednost radova 2.664.563,56 eura.
Nadalje, odabrana zajednica ponuditelja je za Zorana Rupčića, predloženog za stručnjaka 2 - voditelja radova, između ostalog, dostavila osobnu referencu koju je izdao član odbrane zajednice Georad d.o.o. Zagreb, kojom se potvrđuje da je Krešimir Car, inženjer građevinarstva, sudjelovao kao inženjer gradilišta na izvršenju ugovora broj: ZGH-7-3-12-060/1 od 22. veljače 2012., Paket 3 magistralni vodoopskrbni cjevovod od vodocrpilišta Strmec do Male Mlake, vodosprema Gornji Dragonožec i precrpna stanica CS 2 Gornji Dragonožec, kojemu je vrijednost radova 2.664.563,56 eura.
S obzirom na navedeno, Sud smatra da je odabrana zajednica ponuditelja, valjanim dokazom koji u cijelosti udovoljava uvjetima iz DON-a, dokazala traženo specifično stručno iskustvo stručnjaka 1 i 2, slijedom čega valja prihvatiti zaključak tuženika da tužitelj nije s uspjehom osporio valjanost bodovanja stručnjaka 1 i stručnjaka 2 odabrane zajednice ponuditelja, koje je provedeno u skladu s mjerodavnim točkama 6.1. i 6.6. DON-a.


Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu