UsII-215/22 od 21. prosinca 2022.

KLASA: 22/622 od 21. prosinca 2022.
UsII-215/22 od 21. prosinca 2022.
Kriterij za odabir ponude- Provjera informacija dostavljenih od ponuditelja- Pregled i ocjena ponuda- Članak 285. i 290. ZJN 2016
 
Arhitektonski projekt iz kojeg je naručitelj utvrdio činjenicu na temelju koje je donio odluku o ocjenu te ponude temeljem kriterija za odabir ponude, i prema ocjeni ovoga Suda, ne predstavlja novi kriterij kako to pogrešno smatra tužitelj, već predstavlja dokaz koji je kao rezultat provjere sukladno odredbi članka 285. stavka 3. Zakona o javnoj nabavi pribavio naručitelj na temelju kojeg je ocjenom svakog dokaza posebno i svih dokaza zajedno utvrdio činjenicu o podatku bruto površine objekta. Stoga proizlazi da naručitelj kod pregleda i ocjene ponude tužitelja nije postupao različito u odnosu na pregled i ocjenu odabrane ponude i ponude tužitelja, već je temeljem kriterija za odabir ponude, a s obzirom na različite podatke u dokazima koje mu je dostavio tužitelj, izvršio daljnju provjeru točnosti dostavljenog podatka.


Poveznica na Rješenje 

Poveznica na Presudu