UsII-251/20 od 26. kolovoza 2020.

KLASA: 20/308

UsII-251/20 od 26. kolovoza 2020.

Udjeli kriterija za odabir ponude – Cijena i duljina jamstvenog roka – Zakonitost kriterija – Članak 285., 4. ZJN 2016
 
Jedini pravno relevantan prigovor tužitelja je onaj kojim prigovara udjelu kriterija cijene i duljine jamstvenog roka, jer je udjel svakog od kriterija povećan za 10%, tako da je sada kriterij cijene 45%, a duljina jamstvenog roka 35%. U odnosu na navedeno Sud prihvaća obrazloženje osporenog rješenja da ZJN ne sadrži odredbe koji bi obvezivale naručitelja obrazložiti dodjeljivanje udjela pojedinog kriterija za odabir ponude. Pri tome, tužitelj osnovano navodi da je naručitelj prilikom propisivanja uvjeta za odabri ponude vezan načelima, međutim Sud ne nalazi da bi ta načela bila povrijeđena te prihvaća obrazloženje osporenog rješenja kako tužitelj nije dokazao da bi propisani udjeli pojedinih kriterija bili nezakoniti.
Tužitelj se poziva na odredbu članka 403. stavka 3. ZJN 2016 i smatra da je obveza dokazivanja zakonitost propisanog kriterija na naručitelju. Međutim, naručitelj je u izmjeni dokumentacije obrazložio primjerenost i svrsishodnost propisanog kriterija vezano uz predmet nabave te se pozvao na odredbu članka 285. stavka 1. ZJN 2016. Pri tome je naveo da duljina jamstvenog roka značajno utječe na ukupne troškove životnog vijeka vlaka te je od iznimnog značaja za naručitelja s obzirom na opis predmeta nabave, tehničke specifikacije i sveobuhvatnost ugovornih obveza utvrđenih DON-om. Proizlazi da je naručitelj detaljno obrazložio razlog uvođenja navedenog kriterija te prema ocjeni Suda tužitelj nije uspio osporiti postotak s kojim navedeni kriterij sudjeluje u odabiru ponude.Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu