UsII-295/20 od 24. rujna 2020.

KLASA: 20/482

UsII-295/20 od 24. rujna 2020.

Specifično iskustvo stručnjaka  - Članak 285., 290. ZJN 2016
 
Tužitelj žalbenim navodima nije doveo u sumnju pravilnost ocjene tuženika prema kojoj podprojekt i iskustvo nadzornog inženjera za vodoopskrbu i odvodnju na podprojektima predstavlja sadržajno isto što i nadzorni inženjer na projektu.
 
Također, budući da DON-om nije propisana dužina radnog iskustva, već je kao kriterij određena vrijednost radova na kojima je nominirani stručnjak sudjelovao, to tužbeni navodi kojima tužitelj osporava pravilnost stručnjaka odabranog ponuditelja, a koji se odnose na dužinu njegovog radnog staža nisu od utjecaja na donošenje drugačije odluke.Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu