UsII-250/20 od 4. rujna 2020.

KLASA: 20/345

UsII-250/20 od 4. rujna 2020.

Iskustvo stručnjaka na poziciji nadzornog inženjera za građevinske radove – Članak 285. ZJN 2016
 
U konkretnom slučaju naručitelj je propisao da će više bodova dodijeliti onoj ponudi čiji stručnjak ima više iskustva i znanja stečenih na projektima koji su slični predmetu nabave koji kriterij je mjerljiv i omogućuje usporedivost ponuda. Tako propisani kriterij ne sprječava niti jednog ponuditelja u predaji ponude i sudjelovanju u postupku, niti će zbog tako postavljenih kriterija ponuda biti odbijena, već će biti vrednovana s više ili manje bodova, ovisno o kvaliteti stručnjaka kojeg ponuditelj nudi za izvršenje ugovora pa tržišno natjecanje nije dovedeno u pitanje.
 


Poveznica na Rješenje 

Poveznica na Presudu