Pravo na žalbu

Nevaljana ponuda (nije sukladna uvjetu iz tehničke specifikacije) – Recidiv – Pravni interes – Članak 401. stavak 1. ZJN 2016
Recidiv – Cijena ponude prelazi osigurana sredstva naručitelja – Odluka o poništenju - Pravni interes – Članak 401. ZJN 2016
Ponovljeni postupak pregleda i ocjene ponuda – Cijena ponude prelazi osigurana sredstva naručitelja – Članak 401. ZJN 2016
 
Nepravilna i neprikladna ponuda - Članak 401. ZJN 2016
Pravo na žalbu – Ponovljeni postupak pregleda i ocjene ponuda – Članak 401. ZJN 2016
Nepravilna ponuda – Pravo na žalbu - Članak 401. ZJN 2016
Pravo na žalbu – Ponovljeni postupak pregleda i ocjene – Članak 401. ZJN 2016
Cijena ponude veća od planiranih, osiguranih novčanih sredstava za nabavu - Članak 401. stavak 1. ZJN 2016 

 
Nevaljanost ponude žalitelja/tužitelja utvrđena presudom VUS-a poslovni broj: UsII-32/18 od 7. ožujka 2019. 
Pravni interes - Tužitelj nije ponuditelj - Članak 401. ZJN 2016
Cijena ponude - Planirana, osigurana sredstva naručitelja - Pravni interes - Članak 401. ZJN 2016

 
Zajednica ponuditelja - Zajednička ponuda - Pravni interes - Članak 401. stavak 1. ZJN 2016
Neprihvatljiva ponuda - Cijena ponude prelazi planirana sredstva naručitelja - Članak 401. ZJN 2016
Pravo na žalbu - Pravni interes - Nepravilna ponuda
Pravo na Žalbu – Pravni interes – Članak 401. ZJN 2016
 
Pravo na žalbu - Pravni interes - Članak 401. ZJN 2019
Pravni interes - Članak 401. ZJN 2016
Pravo na žalbu - Pravni interes - Članak 401. JN 2016
Pravo na žalbu - Pravomoćnost presude upravnog suda (trenutak i učinak)
Žalba na odluku o odabiru - Ponovni pregled i ocjena ponuda - Žalitelj osporava razlog odbijanja svoje ponude - Pravo na žalbu  - Članak 401. ZJN 2016
Žalba na Odluku o odabiru – Žalitelj podugovaratelj – Članak 401. stavak 1. ZJN 2016
 
Žalba na odluku o odabiru - Žalitelj osporava razloge svog odbijanja - Jamstvo za ozbiljnost ponude- Neotklonjiv nedostatak
 
Odluka o odabiru - Žalitelj ne osporava razloge svog odbijanja - Neprihvatljiva ponuda-Žalitelj nije podnio ponudu - Članak 3. točka 13. ZJN 2016 - Članak 401. ZJN 2016
 

Pravo na žalbu - Žalitelj ne osporava razloge svog odbijanja - Ponuda iznad procijenjene vrijednosti - Neprihvatljiva ponuda