UsII-206/21 od 22. srpnja 2021.

KLASA: 21/299

UsII-206/21 od 22. srpnja 2021.
 
Ponovljeni pregled i ocjena ponuda – Žalba trećerangiranog ponuditelja – Članak 401. ZJN 2016
 
Neosnovan je tužiteljev prigovor da je žalbu trebalo odbaciti te da zainteresirana osoba Key Project (žalitelj) nije imala pravo na žalbu. Naime, u ovom postupku javne nabave je zainteresirana osoba Key Project žalbu izjavila u odnosu na zakonitost prvog pregleda i ocjene te odabir ponude. Tuženik je u prethodnom žalbenom postupku priznao navedenoj osobi postojanje pravnog interesa te rješenjem od 9. veljače 2020., odlučio o meritumu izjavljene žalbe tj. o zakonitosti prvog pregleda i ocjene ponude te je rješenjem od 9. veljače 2021., poništio prvu odluku o odabiru od 7. prosinca 2020., čime je postupak vraćen naručitelju u fazu ponovnog pregleda i ocjene. Dakle, naručitelj je bio dužan provesti ponovni postupak pregleda i ocjene ponude, a koji ponovni postupak ne isključuje pravo naručitelja da ponude ocijeni drugačije nego u prvom postupku pregleda te da donese drugačiju odluku od prethodno poništene. Navedena žalba koja je predmet ovog postupka izjavljena je na istu fazu postupka kao i prva žalba te je žalitelj zainteresirana osoba u ovom predmetu žalbenim navodima osporila zakonitost postupanja naručitelja u odnosu na odabir ponude, dakle osporila je zakonitost odabira ponude. Žalitelj je također žalbenim navodima osporio zakonitost postupanja naručitelja u odnosu na njegovu ponudu i pregled te ocjenu njegove ponude. Obzirom na navedeno zainteresirana osoba žalitelj u postupku pred tuženikom dokazala je ispunjenje pretpostavki iz članka 401. ZJN-a, jer u slučaju uspjeha s tako postavljenim žalbenim navodima dolazi do poništenja odluke o odabiru te vraćanja cijelog postupka naručitelju u fazi ponovnog pregleda i ocjene ponude koji ponovljeni postupak ne isključuje pravo naručitelja da ponude drugačije ocijeni, pa posljedično tome, i rangira drugačije nego u prvom postupku pregleda, što znači da ponovljeni pregled i ocjena može rezultirati rangiranjem Žaliteljeve ponude drugačije.

Poveznica na Rješenje 

Poveznica na Presudu