UsII-236/21 od 2. rujna 2021.

KLASA: 21/545

UsII-236/21 od 2. rujna 2021.
 
Žalbeni navod (bez opisa nepravilnosti i obrazloženja) – Pravni interes – Članak 401. ZJN 2016
 
Polazeći od činjenice da tužitelj nije naveo razloge osporavanja odluke o odabiru u dijelu kojim je njegova ponuda odbijena kao nepravilna, njegova ponuda nije mogla rezultirati sklapanjem ugovora o javnoj nabavi s tužiteljem u konkretnom slučaju. Stoga nema mjesta zaključku da je tužitelj pretrpio ili mogao pretrpjeti štetu od navodnog kršenja subjektivnih prava. 

Poveznica na Rješenje 

Poveznica na Presudu