UsII-77/19 od 20. ožujka 2019.

KLASA: 18/283
 
UsII-77/19 od 20. ožujka 2019.
 
Žalba na Odluku o odabiru – Žalitelj podugovaratelj – Članak 401. stavak 1. ZJN 2016
 
Ocjenjujući osnovanost tužbenog zahtjeva, ovaj Sud polazi od mjerodavnog članka 401. stavka 1. ZJN-a kojim su propisane pretpostavke za žalbu u postupcima javne nabave. Jedna od tih pretpostavki je i to da je gospodarski subjekt koji podnosi žalbu pretrpio ili bi mogao pretrpiti štetu od navodnog kršenja subjektivnih prava.
 
S obzirom na navedeno te imajući na umu odlučnu činjenicu da tužitelj nije bio ponuditelj, Sud zaključuje da je tuženik pravilno primijenio mjerodavni članak ZJN 2016 odbacivši tužiteljevu žalbu zbog nedostatka pravnog interesa.


Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu