UsII-67/20 od 4. ožujka 2020.

KLASA: 19/1187

UsII-67/20 od 4. ožujka 2020. 

Cijena ponude veća od planiranih, osiguranih novčanih sredstava za nabavu – Članak 401. stavak 1. ZJN 2016

Iz utvrđenog činjeničnog stanja nesporno proizlazi da cijena ponude tužitelja prelazi planirana, odnosno osigurana novčana sredstva naručitelja, a što tužitelj niti ne osporava u tužbi. Ponuda tužitelja je pravilno ocijenjena neprihvatljivom u smislu članka 3. točke 13. ZJN 2016 i kao takva nije mogla rezultirati sklapanjem ugovora o javnoj nabavi u konkretnom slučaju. Stoga na temelju tako utvrđenog činjeničnog stanja i prema mišljenju Suda nema mjesta zaključku da je u konkretnom postupku javne nabave tužitelj pretrpio ili mogao pretrpjeti štetu od navodnog kršenja subjektivnih prava, a što je jedna od kumulativno propisanih zakonskih pretpostavki za podnošenje žalbe protiv odluka donesenih u postupku javne nabave.


Poveznica na Rješenje 

Poveznica na Presudu