UsII-211/19 od 2. svibnja 2019.

KLASA: 19/220

UsII-211/19 od 2. svibnja 019.

Pravo na žalbu - Pravomoćnost presude VUS-a (trenutak i učinak)

Tuženik je osporenim rješenjem odbacio žalbu tužitelja izjavljenu protiv treće odluke o odabiru uz obrazloženje da tužitelj nema pravo na žalbu. Tuženik osporeno rješenje obrazlaže pozivom na rješenje koje je donio, a kojim je poništio odluku naručitelja o odabiru tužitelja od 27. rujna 2018. Navedenu odluku tuženika ovaj Sud je poništio presudom, čime je na snazi ostala odluka naručitelja od 27. rujna 2018. kojom je odabran tužitelj (Medical Intertrade d.o.o. Sveta Nedelja).
 
Presuda ovog Suda postala je  pravomoćna danom donošenja pa nije od utjecaja što je tuženik osporeno rješenje donio prije nego što mu je dostavljena presuda ovog Suda.
U konkretnom slučaju tužitelj je gospodarski subjekt koji je podnio ponudu te koji je dva puta izabran kao najbolji ponuditelj i koji je u vrijeme donošenja treće odluke naručitelja vodio spor radi poništenja odluke tuženika. Stoga je pogrešan i na zakonu neutemeljen zaključak tuženika prema kojem tužitelj ne bi bio gospodarski subjekt iz članka 401. ZJN 2016.


Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu