UsII-340/19 od 26. srpnja 2019.


KLASA: 19/485

UsII-340/19 od 26. srpnja 2019.

Pravo na žalbu - Pravni interes - Članak 401. ZJN 2016


Tužiteljeva ponuda je odbijena kao neprihvatljiva, a on žalbenim razlozima niti ne osporava razloge zbog kojih je njegova ponuda odbijena. Ponuda koja premašuje procijenjenu vrijednost je neprihvatljiva, zbog čega je nevaljana, te, u takvoj situaciji, nedostaje pravni interes za izjavljivanje žalbe.Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu